Vzdelávanie

Seriál školení pre Vašich zamestnancov,občanov, študentov a všetkých, ktorí chcú rozumieť pojmu

Informácie o školeniach

Séria 10-tich školení, pomocou ktorých získate informácie o financiách a o tom, ako správne s peniazmi narábať.

Časť Téma Trvanie
1. čast História a vznik peňazí 2 hod
2. časť Bankovníctvo 2 hod
3. časť Poisťovníctvo a)  (zmysel, význam, rozdelenie) 2 hod
4. časť Poisťovníctvo b) ( prax, poistné riziká, komunikácia) 2 hod
5. časť Sporenie 2 hod
6. časť Investovanie 2 hod
7. časť Finančný tok (Cashflow), rodinný finančný ukazovateľ 2 hod
8. časť Spokojný spotrebiteľ 1 hod
9. časť Životné hodnoty & peniaze 2 hod
10. časť Záver, zhrnutie tém, „test“  2 hod

Koncepcia hodín

Každá časť je koncipovaná v zmysle školských vyučovacích hodín, čiže 45 minút = 1h.  Prvá časť je „OCHUTNÁVKA“, ktorá je ZDARMA. 

Spôsob, model a obsah školení ako aj školiteľ sú preverení viac ako 15timi rokmi praxe v obore, školiacou činnosťou na vysokých, stredných a základných  školách.